Wapens op model 9 (SSL)

De nieuwe wapenwet voorziet dat houders van een sportschutterslicentie de vuurwapens ontworpen voor het sportschieten, die werden opgenomen in een lijst vastgesteld door de Minister van Justitie, kunnen voorhanden hebben zonder wapenvergunning.  Op 30 maart 2007 werd deze lijst van wapens ontworpen voor het sportschieten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 
De vuurwapens ontworpen voor het sportschieten bedoeld in de wapenwet zijn, voorzover de sportschutterslicentie voorziet in hun gebruik, de volgende: 

1° de repeteervuurwapens waarvan de totale lengte groter is dan 60 cm of waarvan de looplengte groter is dan 30 cm, met uitzondering van de lange gladlooprepeteervuurwapens met een looplengte van
minder dan 60 cm en van de vuurwapens met pompactie; 

2° de enkelschotsvuurwapens met getrokken loop waarvan de totale lengte groter is dan 60 cm of waarvan de looplengte groter is dan 30 cm; 

3° de enkelschotsvuurwapens met gladde loop; 

4° de enkelschotsvuurwapens met randontsteking met een totale lengte van minstens 28 cm; 

5° de vuurwapens met twee naast of boven elkaar geplaatste lopen waarvan de totale lengte groter is dan 60 cm; 

6° de specifiek voor het sportschieten ontworpen pistolen met maximum vijf schoten van kaliber .22; 

7° de wapens die, via het sluitstuk, via de loopmond of via de voorkant van de trommel uitsluitend met zwart kruit of met patronen met zwart kruit en afzonderlijke ontsteking geladen worden en waarvan het brevet dateert van voor 1890. 

Indien de sportschutterslicentie voorziet in hun gebruik, zullen deze wapens in de toekomst door de houders van een sportschutterslicentie kunnen worden aangekocht onder het regime van de registratie (model 9). 

Deze lijst zal dus pas kunnen worden toegepast op het ogenblik dat de gemeenschappen hun decreet op de sportschutterslicentie hebben!!! 

Verdere informatie is te vinden op de website van de provincie Limburg.