Scankaart

De scankaart die u nu in gebruik heeft zal de komende jaren niet vervangen worden, zoals dat tot nu wel het geval was.

Deze kaart gaat gebruikt worden voor verschillende jaren !
Dus op het einde van het jaar uw scankaart niet in de afvalbak kieperen !

Vervanging lidkaart bij verlies of beschadiging:
Bij verlies of beschadiging van uw scankaart kan u bij het secretariaat een nieuwe kaart aanvragen tegen de prijs van 10 euro (op voorhand te betalen).

Scankaart kan na bericht afgehaald worden bij trigger op dinsdagen tussen 19:30 en 22:00 uur