Lidgelden

Het lidgeld is vastgesteld op € 115,00 per 01-11-2023.

Vanaf 2014 zijn de schietschijven voor elke schutter gratis te verkrijgen bij de standverantwoordelijke,
deze service is in de € 115,00 lidgeld inbegrepen.

Personen die NA 1 november aansluiten zijn ook reeds lid voor het volgend boekjaar.

Bij het eerste lidmaatschapsjaar dient een instappremie te tellen van € 80. Ex-leden die terug lid wensen te worden betalen deze premie opnieuw.

Het lidmaatschap voor een 2de lid van een gezin (echtgeno(o)t(e) of inwonende ongehuwde kinderen bedraagt enkel jaarlijks
€ 100,00 en is vrij van de instappremie. Dit is enkel geldig voor familieleden wonende op dezelfde domicilie. Het bedrag is inclusief schietschijven.

Minderjarige leden

Voor nieuwe minderjarigen geldt een eenmalige bijdrage van € 25,-  

  • wanneer één der ouders of een verantwoordelijke inwonende persoon lid is/zijn van Trigger
  • Er is wel een jaarlijkse meldingsplicht bij het secretariaat dat deze persoon lid wil blijven.

Voor minderjarigen die al een lidmaatschap hebben bij Trigger vzw, geldt het volgende:

  • betalen voor de komende jaren GEEN club-bijdrage wanneer één der ouders of een verantwoordelijke inwonende persoon lid is/zijn van Trigger.
  • Er is wel een jaarlijkse meldingsplicht bij het secretariaat dat deze persoon lid wil blijven.

Deze tegemoetkoming stopt in het jaar nadat het jeugdlid meerderjarig wordt.

Niet schietende leden

Niet schietende leden, die met hun gezinslid mee willen komen naar de kantine, betalen een jaarlijkse bijdrage van € 25,- voor verzekering en lidpas, met deze pas hebben ze enkel toegang tot de kantine. 

Voorwaarde “niet schietend lid”

  • Woonachtig op dezelfde domicilie als een schietend lid.
  • Betalen een jaarlijkse bijdrage van € 25,- 
  • Kunnen een attest krijgen via Trigger voor de mutualiteit.

De aanvrager gaat akkoord dat alle VERHOGINGEN van de jaarbijdragen van de schietsportfederatie worden doorgerekend naar hem/haar